Intrarea în școală

Bazele invăţământului gimnazial în limba sârba au fost puse in anul 1934, iar ale celui liceal in 1943. Un loc aparte în această îndelungată si bogată existenţă îi revine Liceului Teoretic ,,Dositei Obradovici” Timişoara. Acesta poartă numele celui mai mare iluminist sârb din anul 1990. Liceul Teoretic ,,Dositei Obradovici’’ funcţionează în prezent cu câte o clasă la ciclurile primar si gimnazial si cu câte o clasă cu două jumătăți la cel liceal: specializările filologie şi matematică-informatică.