Misiune și viziune

Misiunea școlii

Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” din Timisoara este un sustinator si catalizator al cornunitatii sarbe, este promotorul și continuatorul traditiilor ei.
Va crea un cadru propice pentru formarea si dezvoltarea competențelor și aptitudinilor elevilor pentru ca aceștia să se adapteze unei societăți dinamice.
Școala urmărește educarea elevilor în spiritul deschiderii și al respectării valorilor unei societăți multiculturale.