Documente

Documente oficiale

Anul școlar 2021-2022

ROI – Regulametul de ordine interioară nr. 1352 din 15.11.2021

ROF – Regulamenul de organizare și funcționare nr. 1351 din 15.11.2021

Situația privind numărul persoanelor vaccinate angajate din școală – 22.11.2021

Situația privind numărul personelor vaccinate angajate din școală – 12.11.2021

Anul școlar 2020 – 2021

Planul managerial

Regulamentul de ordine interioară (ROI)

Raportul anual asupra calității educației

Organigrama

Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții

Bilantul activitatilor realizate

Proceduri interne

Hotărârile Consiliului de administrație al școlii

Posturi vacante de muncă

Rapoarte ale comisiilor școlare

Evaluare instituțională

Rapoarte financiare anuale

Declarații de avere și interese

Grilă de salarizare

Transparență instituțională