Documente

Documente oficiale

Planul managerial

Regulamentul de ordine interioară (ROI)

Raportul anual asupra calității educației

Organigrama

Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții

Bilantul activitatilor realizate

Proceduri interne

Hotărârile Consiliului de administrație al școlii

Posturi vacante de muncă

Rapoarte ale comisiilor școlare

Evaluare instituțională

Rapoarte financiare anuale

Declarații de avere și interese

Grilă de salarizare

Transparență instituțională