Înscriereа în clasa pregătitoare 2021

Înscrierea viitorilor elevi în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021- 2022 va debuta cu prima etapă în intervalul 29 martie – 28 aprilie 2021, etapa a doua urmând să aibă loc în perioada 24 – 31 mai 2021.

Planul de școlarizare aprobat cuprinde 25 de locuri distribuite în 1 clasă pregătitoare.

Cererile de înscriere în clasa pregătitoare se completează în școală pentru toți copiii, indiferent dacă sunt din circumscripția școlii sau din afara acesteia.

Documentele necesare înscrierii sunt:

Cererea tip generată de aplicația informatică (semnată de părinte după validarea de către un membru al comisiei de înscriere);

Fotocopia după cartea de identitate a părintelui;

Fotocopia după certificatul de naștere al copilului;

În cazul părinților divorțați, copia și originalul a hotărârii judecătorești definitive;

Fișa medicală + vaccinări;

Fișă evaluare grădiniță;

Dosar plic;

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Pentru copiii care vin din străinătate și pentru cei care nu au frecventat grădinița e necesară evaluarea efectuată de către centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE).

Toate documentele menționate mai sus vor fi prezentate la momentul înscrierii în original, în vederea certificării ”conform cu originalul” de către un membru al comisiei de înscriere.

Puteți descărca următoarele documente:

INFORMAȚII PE SITE-UL MINISTERULUI EDUCAȚIEI

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar

AVANTAJELE NOASTRE:
· Conceptul didactic modern;
· Conținutul didactic constă din materii obligatorii și opționale;
· Predarea limbii engleze;
· Învățarea tradiției ș istoriei;
· Sală de clasă multimedia;
· Biblioteca bogat echipată;
· Succesele elevilor în competiții școlare;
· Organizarea de evenimente școlare tradiționale.