Документи

Званични документи

Школска година 2021 – 2022

РОИ – Интерни прописи бр. 1352 / 15.11.2021

РОФ – Прописи о организацији функцијонисања 1351 / 15.11.2021

Стање по броју вакцинисаних запослених у школи – 22.11.2021.

Стање по броју вакцинисаних запослених у школи – 12.11.2021.

Школска година 2020 – 2021

Менаџерски план

Интерни прописи

Годишњи извештај о квалитету образовања

Организациона шема

Заказивање сати родитељских састанака са родитељима

Годишњи извештаји извршених активности

Интернe оперативне процедуре

Одлуке Школског Административног Савета

Конкурси за запошљавање

Извештаји сталних и ванредних школских комисија

Институционална евалуација

Годишњи финансијски извештаји

Имовинске пријаве

Транспарентност прихода запослених

Институционална транспарентност