Документи

Званични документи

Менаџерски план

Интерни прописи

Годишњи извештај о квалитету образовања

Организациона шема

Заказивање сати родитељских састанака са родитељима

Годишњи извештаји извршених активности

Интернe оперативне процедуре

Одлуке Школског Административног Савета

Конкурси за запошљавање

Извештаји сталних и ванредних школских комисија

Институционална евалуација

Годишњи финансијски извештаји

Имовинске пријаве

Транспарентност прихода запослених

Институционална транспарентност