Једина српска гимназија у Румунији

Гимназија има данас по једно одељење од I до VIII разреда и по једно одељење од IX до XII разреда са два смера: филолошки и математичко–информатички смер.