Упис у припремни разред 2023. године

Упис будућих ученика у припремни разред за школску 2023-2024. годину започиње припреном фазом између 30 марта и 18 маја 2023 године, првом фазом између 19. маја и 31. маја 2023. године и другом фазом која ће се одвијати између 5 јуна. и 8. септембра 2023. године. (види званични документ Министарства просвете о календару уписнине у првом доњем линку)
Одобрени план школовања укључује 25 места – 1 припремни разред.

Пријаве за упис у припремни разред попуњавају се у школи за сву децу, без обзира да ли су из или изван школског округа.

Документи потребни за регистрацију су:

  • Стандардна апликација коју генерише рачунарска апликација (потписује родитељ након потврде од стране члана комисије за регистрацију);
  • Фотокопија личне карте родитеља;
  • Фотокопија извода из матичне књиге рођених детета;
  • У случају разведених родитеља, копија и оригинал коначне судске одлуке;
  • Медицински картон + вакцинације;
  • Образац за оцењивање вртића;
  • Датотека коверте;

Родитељи чија деца навршавају 6 година до закључно са 31. августом 2023. године, имају обавезу да своју децу упишу у основно образовање у припремни разред, у складу са одредбама закона.

Родитељи чија деца навршавају 6 година између 1. септембра и 31. децембра 2023. године, укључујући децу, могу да упишу своју децу у основно образовање, у припремни разред, уколико је њихов ниво развоја одговарајући, на основу препоруке коју је издала васпитна јединица са предшколски ниво.

За децу која долазе из иностранства и она која нису похађала вртић неопходно је процењивање које спроводе жупанијски центри за ресурсе и помоћ у образовању (CJRAE/CMBRAE).

Сви горе наведени документи биће представљени у тренутку регистрације у оригиналу, како би их члан комисије за регистрацију оверио „према оригиналу“.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТЕ:

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТЕ – МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ:

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar

НАШЕ ПРЕДНОСТИ:

·       Савремени концепт наставе

·       Наставни садржаји јесу свеобухватни и целовити и састоје од обавезних и изборних предмета

·       Настава енглеског језика

·       Народна традиција као изборни предмет

·       Кабинетска настава

·       Мултимедијална учионица и информатички кабинет

·       Богато опремљена библиотека

·       Успеси наших ученика на такмичењима (предметна и спортска)

·       Одржавање традиционалних школских манифестација