Тренинг испитни тестови за обуку

Последње тестове обуке за ученике из 8 и 12 разреда који се припремају за малу и велику матуру 2021. објавило је 8. марта Министарство просвете. Тестови за оспособљавање су осмишљени на основу нових школских програма и имају за циљ да припреме ученике за полагање нове врсте испита, који има другачију структуру од испита претходних година.