Статистика о наставном особљу

У Румунији су важеће само дипломе које је признала румунска држава, у складу са важећим законодавством.

Наставници стално се труде да:

 • заинтересују и мотивишу ученике;
 • иновирају и освеже наставу;
 • одговорно приступају обавезама;
 • допунски раде са ученицима;

Аргументи наставника :

 • наставници са врло добром специјализованом обуком и отвореношћу према новом;
 • рад се одвија у миру, разумевању и сарадњи;
 • истраживачка активност и израда специјализованих радова;
 • промоција радова на жупанијским и међужупанијским симпозијумима;
 • наставници, аутори школских програма, уџбеника и наставних средстава;
 • учешће на такмичењима;
 • развој спољног партнерства у различитим европским програмима;


Статистика о наставном особљу

укупан број наставника

титуларни

на одређено време

неквалификовани

Статистика о стручном усавршавању наставника


др

први степен

други степен

дефинитива

почетни