Релевантне информације

Релевантне информације

Статут Удружења Доситеј

Фискални идентификациони код – Удружење Доситеј

Руководство удружења Доситеј:
Радмила Рајков, председник удружења
Горан Панић, потпредседник удружења
Контакт информације:
Адреса седишта удружења:
ул. Мангалија, бр. 29, Темишвар, Тамишка жупанија, Румунија
Број телефона:
0040 734 852 263
Адреса е-поште: dositejobradovic.nvo@gmail.com