Жељко Станков

Одушевљен сам са условима ове школе. Једина српска гимназија из Румуније!
Очекујем да и моја деца буду абсолвенти ове гимназије.