Мисија и визија

Мисија школе

Гимназија „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара је присталица и катализатор српске заједнице, промотер је и наследник њених традиција.
Створиће повољан оквир за обуку и развој компетенција и вештина ученика како би се могли прилагодити динамичном друштву.
Школа има за циљ образовање ученика у духу отворености и поштовања вредности мултикултуралног друштва.