Мала матура

Мала матура

Представља начин сумативног екстерног вредновања компетенција стечених током гимназијског образовања. Испит се одржава једном годишње у једној сесији. И кандидати из државног и приватног образовања имају право да бесплатно полажу испит.

Просек добијен на malu maturu основни је критеријум за пријем у средњу школу.

Документи за 2021. годину:

Место посвећено објављивању резултата је:  http://evaluare.edu.ro.