Такмичења

Државна олимпијада – српског језика и књижевности – 11-13.04.2023.

Tабела са учесницима из округа Тимиш који учествују на Националној олимпијади

Oлимпијада из српског језика и књижевности – Жупанијска фаза – 12.03.2023

Резултати

Tеме за олимпијаду 2023

Скала оцењивања рада

Посебни прописи

Такмичење STRIP-KAJS2022

Oлимпијада из српског језика и књижевности – Жупанијска фаза – 19.03.2022

Резултати

Посебни прописи