Број ученика

Гимназија „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара једина је средња школа у Румунији у којој се образовни процес одвија на српском језику.

Статистика ученика

укупАН број ученика

број ученика припремни – IV разред

БРОЈ УЧЕНИКА V – VIII разред

БРОЈ УЧЕНИКА IX – XII РАЗРЕД