Административно већe

Директор: Стојков Александра

Професори:

Галеш Јулиана

Глишић Ксенија

Малимарков Саша

Представници родитеља:

Фениац Јасмина

Радмила Рајков

Представник градоначелника Темишвара: Гурбан Видица Камелија

Представници локалног већа Темишвара:

Мариш Даниела

Амбруш Раул

Секретар: Станковић Лазар

Посматрачи синдиката:

ФСЛИ: Марку Луминица

ФЕН: Мијатов Биљана