Premiul Vuk

Pentru rezultatele deosebite obţinute de-a lungul anilor, liceul nostru a primit cea mai mare distincţie cultural-educativă a Serbiei „Premiul Vuk  Stefanovici  Karagici’’.

Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” din Timișoara este, mai mult decât oricare altă școală timișoreană, un centru al comunității, cea mai importantă instituție a sârbilor din România. Este locul în care tinerii învață limba, cultura și obiceiurile strămoșilor lor, unde se deprinde apartenența și responsabilitatea față de grupul etnic. Sloganul școlii, „O școală pentru comunitate, o comunitate pentru școală”, este sinteza a ceea ce înseamnă școala. Instituția este de mult timp cea care păstrează limba, cultura, sentimentul de apartenență la grup.

Învăţământul în limba sârba din România are o tradiţie de aproape  două veacuri şi jumătate.  Bazele invăţământului gimnazial în limba sârba au fost puse in anul 1934, iar ale celui liceal in 1943. Un loc aparte în această îndelungată si bogată  existenţă îi revine Liceului Teoretic ,,Dositei Obradovici” Timişoara. Acesta  poartă numele celui mai mare iluminist sârb din anul 1990.            

Liceul Teoretic ,,Dositei Obradovici’’ funcţionează în prezent cu câte o clasă la ciclurile primar si gimnazial si cu câte o clasă cu două jumătăți la cel liceal-specializările filologie şi matematică-informatică. Rezultatele obţinute în procesul instructiv-educativ  sunt bune şi foarte bune, astfel încât , in ultimii ani , majoritatea absolvenţilor noştri continuă studiile intr-o treaptă  superioară de învăţământ.