Încadrarea cu personal didactic

În România, sunt valabile doar diplomele recunoscute de statul român, în conformitate cu legislația în viguare.

Profesorii încearcă în mod constant să:

 • motiveze elevii;
 • predarea materiei să se realizeze prin metode creative de învățăre;
 • abordarează în mod responsabil sarcinile primite;
 • implicare în muncă suplimentară cu elevii.

Argumentele profesorilor:

 • profesori cu o pregătire profesională foarte bună și deschidere către nou;
 • zâmbitori și înarmați cu răbdare;
 • un climat de pace, înțelegere și cooperare;
 • interesați pentru activitatea de cercetare și pregătire a lucrărilor de specialitate;
 • autori de programe școlare, manuale și mijloace didactice auxiliare;
 • participare activă la concursuri și examene;
 • se implică în dezvoltarea parteneriatului extern în diferite programe europene;
 • dezvoltarea competețelor la elevi prin munca în echipă și individuală.

Statistică – personalul didactic

profesori

profesori titulari

suplinitori

necalificați

Statistică privind formarea personalului didactic

Dr

gradul I

gradul II

definitivat

debutanți